Els porcs senglars i l’ésser humà

La presència de porcs senglars en àrees urbanes de Collserola i altres indrets humanitzats és un problema creixent de difícil solució. Com que es tracta d’un fenomen recent, gestionar-lo és força complicat; i és que més del 50% dels casos d’arreu del món han aparegut en els últims 15 anys, i la tendència general és cap a l’augment del nombre d’incidències. Els principals conflictes identificats són (i) els danys a l’agricultura periurbana, als horts i als jardins, (ii) les col·lisions amb vehicles i (iii) els danys ocasionats a parcs urbans i altres espais públics. En canvi, els atacs a les persones i els aspectes sanitaris actualment no són conflictes significatius, tot i que sí que podrien esdevenir problemes futurs. Com es pot veure en el vídeo següent, a Collserola els porcs senglars presents en llocs humanitzats, si no se’ls molesta, tenen un comportament ben pacífic.

Vídeo cedit gentilment per Argelaga Serveis Ambientals.

Vist això, recentment s’ha elaborat una enquesta científica sobre el tema a escala internacional, en la qual ha col·laborat l’Estació Biològica del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC). Aquest treball pretén recollir informació actualitzada sobre aspectes diversos relacionats amb la presència de senglars en àrees urbanes, sobretot pel que fa al seu àmbit geogràfic d’afectació, la identificació de les causes d’aquesta presència, els problemes que hi generen els senglars, a més d’aspectes sobre la seva gestió, entre d’altres. En aquest sentit, els enquestats consideren que el control de població dels senglars és la clau per a la reducció dels conflictes que ocasionen en àrees urbanes. Teniu més informació sobre l’estudi aquí.

Tanmateix, hi ha altres visions sobre la mateixa qüestió, que resulten ben sorprenents.

Font: http://www.parcnaturalcollserola.cat/news/enquesta-internacional-sobre-senglars-en-arees-urbanes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *