El nostre compromís

El nostre compromís cerca la qualitat i la responsabilitat social i ambiental. Per tant, en les sortides que oferim ens comprometem a:

foto3sense-xumi– Minimitzar la petjada ecològica de la nostra activitat: fent ús, sempre que sigui possible, del transport públic (si no, emprant mitjans de transport privat col·lectius); dosificant la quantitat de les sortides guiades a les zones més vulnerables; rebutjant l’ús de materials plàstics i d’articles d’un sol ús; adquirint productes ecològics i de proximitat per als refrigeris o àpats inclosos en cada sortida; fomentant i visitant projectes arrelats al territori.

– Maximitzar els beneficis socials i econòmics per a la comunitat local: adquirint béns i serveis de proximitat social i ambientalment responsables; oferint als petits empresaris locals la possibilitat de mantenir i enfortir el seu projecte i/o estil de vida tradicional…

– Estudiar regularment les zones de visita i avaluar la nostra activitat mitjançant enquestes de satisfacció al final de les sortides a fi de millorar-les permanentment.

– Adaptar-nos a les necessitats dels clients, entregar-los materials informatius i didàctics de cada sortida i explicar-los quins són els comportaments apropiats per a cada visita.

Garantir la veracitat dels materials promocionals que  emetem i complir amb rigor la nostra oferta.